INGÓ-VÉGREHAJTÁS

INGÓ-VÉGREHAJTÁSRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

A Végrehajtói Iroda honlapjára feltöltött árverési hirdetmények tájékoztató jellegűek,hivatalosan a https://arveres.mbvk.hu

internet címen a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar által működtetett Elektronikus Árverési Rendszerben érhetőek el.

***

PLASTIMER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságban adóst megillető vagyoni részesedés (törzsbetét) a törzstőke 100%-a névértékben

***

***

**

*